08-6144433                                                               info@dradamwinter.com                                  קליניקה במעלה אדומים ובמודיעין 

האגדה על הקשב והריכוז


ההרצאה הפופולרית ביותר של ד״ר וינטר בשנים האחרונות.
בהרצאה זו, מפזר ד״ר וינטר את הערפל סביב המושג הנפוץ והערטילאי ״הפרעת קשב״ ומציג תגליות חדשות בתחום חקר המוח, התנועה והקוגניציה.
ההרצאה מכסה את הנושא מכמה זוויות ומציגה גישה רחבה להבנה של הקושי של הילדים שלנו ולדרכי הטיפול האפשריות.

משך ההרצאה: כשעה וארבעים וחמש דקות

להרשמה ותשלום