top of page

רפלקסים פרימיטיביים

בסרטונים הבאים אנחנו נסכם את הרפלקסים שמצאנו בבדיקה ואת המשמעות שלהם.

הסתכלו בדף שקיבלתם בסוף היעוץ, הרפלקסים שנמצאו בבדיקה מסומנים שם.

ATNR

רפלקס זה, כאשר הוא מופיע בילדים, נערים או בוגרים, משפיע בכמה מישורים:

הוא מסרבל תנועתית, הידיים והצוואר תלויים זה בזה ואנו עדים לעיתים להתנהגות מגושמת ו״קלמזית״. כמובן שבמסגרת בית ספרית הוא עלול להקשות על כתיבה וקריאה, חציית קו אמצע וישיבה יציבה.

Spinal Galant

  Spinal Parez   

רפלקס זה, כאשר הוא מופיע בילדים, נערים או בוגרים, משפיע בעיקר על תנועתיות יתר, בדרך כלל מאד קשה להם לשבת בלי לזוז, ילדים כאלה מעדיפים לעשות דברים על הרצפה בשכיבה (שיעורי בית או אפילו צפייה בטלוויזיה)

Moro

רפלקס זה, כאשר הוא מופיע בילדים, נערים או בוגרים, הוא עלול להשפיע בצורה משמעותיות בכמה מישורים:

הוא משאיר את הילד/מבוגר במצב עירני, דרוך ועל סף מוצפות חושית ורגשית. ילדים ומבוגרים סובלים מחרדתיות מסויימת עקב כך.
בנוסף, תנועות העיניים לא מדוייקות וקשה להם לעקוב אחרי אובייקטים בתנועה ולא בתנועה.

במסגרת בית הספר זה מורגש ע״י חרדה מסויימת, קושי בשליטה בדחפים, מוסחות גבוהה וקשיים רגשיים.

Palmer Garsp

רפלקס זה, כאשר איננו נעלם, מפריע מאד לאחיזה של עפרון, לכתיבה רציפה, גודל וצורת הכתב. 

TLR
רפלקס זה, כאשר הוא מופיע בילדים, נערים או בוגרים, משפיע בצורה כזו שהוא אינו מאפשר ישיבה יציבה ובעקבות הרפלקס ישנו גירוי יתר של המערכת הוסטיביולרית וקשה למוח לארגן מידע חדש; משמע קשה לו ללמוד. 

STNR
רפלקס זה אמור להעלם בגיל 9 חודשים. כאשר הוא מופיע בילדים, נערים או בוגרים אנו רואים מסורבלות פיזית, מוטורית, קושי בתפקודי עיניים, ולעיתים גם קשיים בקריאה.

להמשך קריאה על רפלקסים פרימיטיביים

bottom of page